logo firmy Proges
 

PROGES, s.r.o.

Nitrianska Blatnica 122
956 05  Radošina
 
 
mobil:
 
tel./fax:
e-mail:
0950 613 247
0903 058 021
0950 613 247
proges@proges.sk
 
 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
36 738 131
2022326240
SK 2022326240
 
 
 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, odd.: Sro, vložka číslo 19446/N